DANH SÁCH TÀI KHOẢN

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau: NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn: Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau:

Tendangnhap _ SDT của bạn
Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

+ Danh sách tài khoản ngân hàng của NGUỒN HÀNG CHINA.


 Cách lập kế hoạch tiết kiệm tiền | Hướng dẫn chi tiết từng bước
Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Hà Nội
Số tài khoản: 0691000434141
Chủ tài khoản: BUI HUU HUY

Ngân hàng Kỹ Thương chi nhánh Thái Thịnh
Số tài khoản: 1902700053011
Chủ tài khoản: BUI HUU HUY

Ngân hàng Quân đội MB Bank chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản: 1902700053011
Chủ tài khoản: BUI HUU HUY